Video: Phan Vn Anh V v cu Ch tch Nng cng b ngh mc n 25-27 nm t

Th Ba, 07/01/2020 11:17:29 +07:00

(VTC News) - VKS ngh mc n 25 - 27 nm t i vi Phan Vn Anh V v ti gy thit hi cho Nh nc v 25 - 27 nm t i vi cu Ch tch UBND TP Nng Trn Vn Minh v gip V thu tm t cng.

Hu Dnh - Xun Trng