• Zalo

BMW 7 Series 1998 20 nm vn nh mi nh c bo qun trong kn khng kh

T vn Th Nm, 26/03/2020 06:43:46 +07:00

(VTC News) - Chic BMW 7 Series i 1998 c ch nhn bo qun cn thn trong chic kn khng kh khin xe vn nh mi d 20 nm tui.

y khng phi l mt chic BMW 7 Series E38 in hnh m l mu sedan th h th ba c sn xut dnh ring cho mt lng khch hng nht nh. Chic xe ny c rao bn trn eBay c vi li gii thiu n vn hon ton mi v thm ch y nguyn nh lc va ri khi i l vo 20 nm trc. Hin ti ch nhn ca chic xe ang bo qun n trong mt chic kn bng khng kh.

BMW 7 Series 1998 20 nm vn nh mi nh c bo qun trong kn khng kh - 1

Chic xe c ch nhn bo qun mt cch k l.

Theo li gii thiu, chic xe c ch to vo nm 1997 v cng c ng k ti c vo nm . N c mua bi mt ngi ph n ln tui, nhng ngi ny li rt t khi li v bn chic xe ngay sau . Sau , chic xe c chuyn n v tr hin ti Gogolin Slaski, Ba Lan v c bo qun trong mt chic kn khng kh. y l l do khin chic xe vn gi c nguyn trng nh mi ca mnh, khng c bt c mt vt xc hay bt k ht bi nh. S km trn ng h ch 158 dm (khong 254 km).

BMW 7 Series 1998 20 nm vn nh mi nh c bo qun trong kn khng kh - 2

Chic xe nguyn bn BMW 7 Series i 1998.

Di mui xe l mt ng c V8 4,4 lt sn sinh cng sut 282 m lc v m-men xon 310 lb-ft. N c ghp ni vi hp s t ng ZF nm cp, truyn chuyn ng trc tip n cc bnh sau.

Hin ti, chic xe ang c t chc u gi trn eBay, mc gi cao nht ang l 50.700 Euro, khong 55.000 USD (1,24 t ng), tuy nhin phin u gi vn cn mt tun na mi kt thc. Ngi bn cng c mt yu cu c bit l s khng gi chic xe n M hoc Nht Bn m ch ng bn cho ngi no chu u.

Ngc Khnh (Ngun: Carbuzz)
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc