5 vic cn lm  phng Covid-19

5 vic cn lm phng Covid-19

T vn 07:09 27/03/2020

Hn ch ra ngoi, eo khu trang, ra tay thng xuyn , v sinh nh ca sch s v khai bo y t l nhng vic ngi dn cn ch phng chng Covid-19.