Video: Ngi n ng ln gia hng trm con c mp nhng khng hay bit

Th Ba, 14/01/2020 18:44:26 +07:00

Zach Judkins dng drone ca mnh quay li cnh tng ny, anh ln ngay khu vc m khng bit c mp ang bi xung quanh mnh.