o Nht Tn ngm ngi xung gi, mai vng h hng ln ngi

Th Hai, 20/01/2020 11:57:38 +07:00

(VTC News) - Ngi trng o Nht Tn (H Ni) phi bn gp hoa v xung gi, trong khi nng vng phng Nam khin cho mai vng t hng v c cy c ht gi ln ti 2,4 t ng.

VTC14