B Cng thng nu kin ngh v xut khu go

Kinh t 15:30 25/03/2020

B Cng thng kin ngh Th tng cho xut khu go tr li c thi gian nh gi li sn lng v hp ng xut khu k.

VTC1
Hin bnh lun
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin