Video: Nhng chuyn tu ch Tt ra Trng Sa

Th Nm, 23/01/2020 07:01:39 +07:00

(VTC News) - Nhng chuyn tu ra huyn o Trng Sa mang theo hng v Tt ca t lin gi ti qun v dn ni o xa.

VTC14