CSGT tung nhiu gii php kim tra nng cn ma dch Covid-19

Chnh tr x hi 10:50 26/03/2020

Trc din bin phc tp ca dch Covid-19, lc lc CSGT c nhiu gii php kim tra nng cn ngi tham gia giao thng nhng vn m bo phng dch.

VTC14
Hin bnh lun
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin