• 7
  • Zalo

Infographic: Cp nht li那n tc din bin dch COVID-19 tr那n to角n cu ng角y 9/4

Tin tc Th Nm, 09/04/2020 12:10:00 +07:00 7

(VTC News) - n 19h ng角y 9/4, theo B Y t, s ngi nhim COVID-19 tr那n th gii l角 1.531.188 v角 89.575 ngi thit mng.

Infographic: Cp nht li那n tc din bin dch COVID-19 tr那n to角n cu ng角y 9/4 - 1

H角 Th角nh
B足nh lun (7)

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc