• 2
  • Zalo

Ai tng n 6 a im c車 ca Covid-19 di y cn li那n h y t ngay

Tin tc Th Nm, 26/03/2020 09:27:00 +07:00 2

(VTC News) - B Y t thng b芍o khn ti ngi dn 6 a im c車 bnh nhn mc Covid-19 v角 nhng ai c車 mt ti nhng ni 車 thi gian qua cn thng b芍o cho c quan y t.

Ai tng n 6 a im c車 ca Covid-19 di y cn li那n h y t ngay - 1

Thng b芍o bng Ting Vit.

Ai tng n 6 a im c車 ca Covid-19 di y cn li那n h y t ngay - 2

Thng b芍o bng ting Anh.

Video: S ly nhim Covid-19, cp i mc 芍o ma trong sut chuyn bay

Phm Qu
B足nh lun (2)

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc