• Zalo

Bnh nhn s 17 v角 27 x谷t nghim 3 ln m t赤nh vi virus corona

Tin tc Th Nm, 26/03/2020 10:34:33 +07:00

(VTC News) - Ngo角i hai bnh nhn s 17 v角 27, Vit Nam ghi nhn 33 trng hp kh芍c mc Covid-19 c車 kt qu x谷t nghim m t赤nh t 1 n 2 ln.

S芍ng 26/3, B Y t cng b th那m 7 ca mc Covid-19 mi, nng s trng hp nhim virus corona ti Vit Nam l那n l那n 148. Trong 車, 17 ngi khi bnh, c xut vin, c辰n 131 ca mi ph芍t hin.

C nc ghi nhn 23 tnh/th角nh ph ghi nhn c車 ngi mc Covid-19, trong 車 H角 Ni nhiu nht vi 56 trng hp, th hai l角 TP.HCM 36 trng hp v角 Vnh Ph迆c 11 ca.

Hin 131 bnh nhn tr那n c theo di, c芍ch ly ti 21 c s y t tr那n c nc, phn ln u trong t足nh trng sc khe n nh.

Bnh nhn s 17 v角 27 x谷t nghim 3 ln m t赤nh vi virus corona - 1

Bnh nhn s 17 ang iu tr ti Bnh vin Bnh Nhit i Trung ng 3 ln m t赤nh vi virus corona.

Bnh vin Bnh Nhit i Trung ng iu tr cho 60 ca bnh, trong 車 3 ca bnh kh芍 nng (2 ca phi th oxy, 1 phi can thip ECMO). Ng角nh Y t ang tp trung n lc cha tr cho c芍c bnh nhn n角y.

C nc hin c車 26 bnh nhn c車 kt qu x谷t nghim m t赤nh ln 1 vi virus corona; 7 bnh nhn m t赤nh ln 2. c bit, 2 bnh nhn s 17 v角 27 3 ln m t赤nh. Vit Nam cng ghi nhn 4 nhn vi那n y t (2 iu dng, 2 b芍c s) mc Covid-19.

V iu tr, B Y t tp trung ho角n thin ph芍c iu tr v角 tip tc nghi那n cu v c芍c loi thuc ang s dng. D kin hm nay 26/3, B s ban h角nh ph芍c iu tr cho c芍c bnh nhn mc Covid-19, sau 車 s tp hun ph bin cho c芍c tuyn.

Video: Cach ly phong Covid-19, co gai dung thoi gian day tieng Anh truc tuyen mien phi

Phm Qu
B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc