• Zalo

Video: Cnh s芍t n vt roi, pht chng y ngi vi phm lnh phong ta

Thi s quc t Th Nm, 26/03/2020 08:27:00 +07:00

(VTC News) - Nhiu ngi vi phm lnh phong ta chng Covid-19 n b pht roi, chng y, ng l那n ngi xung hoc b ng nh l那n mng x hi.

Video: Cnh s芍t n vt roi, pht chng y ngi vi phm lnh phong ta

C迄ng vi nhiu quc gia kh芍c ang chin u vi i dch Covid-19, n 芍p t lnh phong ta hm 24/3.

Mt s cnh quay t Mumbai cho thy, cnh s芍t n pht ngi vi phm lnh phong ta bng roi v角 c芍c h足nh pht th cht nh chng y, ng l那n ngi xung. Nhng a im kh芍c cng ghi nhn kiu h足nh pht n角y.

Hin quc gia 1,3 t dn c車 hn 600 ca mc Covid-19.

B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc