• Zalo

Thm bin php chng COVID-19, Singapore vn c s ca nhim mi k lc

Thi s quc t Th Nm, 09/04/2020 11:36:27 +07:00

(VTC News) - Singapore c thm 142 ca nhim SARS-CoV-2 trong ngy th 2 p dng cc bin php chng dch COVID-19 mi v quyt lit hn.

nh dch mi Singapore

Th tng L Hin Long hm 3/4 tuyn b tng cng cc bin php phng dch, gi y l "cu dao" ngt mch ly lan ca i dch COVID-19 Singapore. Trong vng 1 tun sau thng bo, o quc s t 2 ln ghi nhn k lc v s ca nhim mi trong ngy.

Hm qua (8/4), ngy th 2 p dng bin php "cu dao", Singapore c thm 142 ngi nhim SARS-CoV-2, tnh c trng hp 1 ngi n qua i trc khi c kt qu xt nghim dng tnh. y l con s cao nht trong 1 ngy ca Singapore k t khi i dch COVID-19 bng pht.

Thm bin php chng COVID-19, Singapore vn c s ca nhim mi k lc  - 1

Trung tm hi ngh v trin lm Singapore Expo c trng dng lm c s iu tr bnh nhn COVID-19.

C 40 ca bnh mi pht hin l nhng ngi lao ng ngoi quc sng trong cc khu tp th. y chnh l nhng dch mi ca Singapore trong nhng ngy gn y, trong ln nht l k tc x S11 Punggol c lin quan ti 118 trng hp nhim SARS-CoV-2.

Ch c 2 trong s cc ca nhim mi hm qua ca Singapore c ngun gc t "ngoi nhp".

Tng s trng hp nhim SARS-CoV-2 o quc s t tnh n ht ngy 8/4 l 1.623 ca, trong c 406 ngi hi phc hon ton v c xut vin. S bnh nhn COVID-19 ang trong tnh trng nguy kch l 29 ngi.

S bnh nhn COVID-19 tng mnh khin Singapore phi chun b gp phng n gim ti cho cc bnh vin. Singapore Expo, trung tm hi ngh v trin lm ln nht o quc s t c bin thnh c s iu tr tm thi.

Ngy mai (10/4), cc bnh nhn c triu chng nh hoc ang hi phc s c chuyn t cc bnh vin v Singapore Expo.

Video: Nhng tang l 5 pht Ty Ban Nha gia thi dch bnh

Bin php "cu dao"

Theo The Straits Times, cc quy nh phng dch mi p dng khin cuc sng ca ngi dn Singapore b nh tr trong t nht 4 tun. Bin php "cu dao" chnh l thc hin cch ly x hi quyt lit v trit hn.

Vic t tp ng ngi bt k s lng, bt c u tr trng hp ngi sng chung mt nh sinh hot cng nhau. Cc doanh nghip, c quan buc phi ng ca nu khng cho nhn vin lm vic t xa.Theo quy nh phng dch mi, ngi Singapore ch c ra khi nh trong 12 trng hp c th.

Cnh st v i ng y t l lc lng chu trch nhim m bo vic tun th cc quy nh "cu dao". H c quyn x pht cc trng hp vi phm.

Thm bin php chng COVID-19, Singapore vn c s ca nhim mi k lc  - 2

Singapore thc hin cch ly x hi quyt lit hn.

Ngi phm lut ln u i mt vi n pht ln ti 10.000 USD (hn 230 triu ng) v ngi t 6 thng. Mc n cao nht cho ngi ti phm l 20.000 USD v 12 thng t.

"Thng ip then cht n gin l: nh. Ch ra ngoi nu thc s cn thit. Trnh tip xc gn vi ngi khc. Nu khng th lm vy th hy eo khu trang bo v ngi khc v chnh mnh. Tt c mi ngi u phi tun th bin php 'cu dao' hiu qu", B trng B Y t Gan Kim Yong, ngi ng u y ban lin ngnh chng dch COVID-19 ca Singapore chia s.

Ring ngy 7/4, c 10 doanh nghip, ca hng b yu cu ng ca do vi phm quy nh phng dch. Trong hai ngy qua, cc c quan qun l nhc nh ti 10.000 trng hp vi phm.

Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc