• Zalo

Hp tc Vit - M trong cuc chin chng COVID-19

Thi s quc t Th Nm, 09/04/2020 22:20:48 +07:00

(VTC News) - Hp tc gia Vit Nam v M gip c 2 quc gia c tip thm sc trong cuc chin chng COVID-19 kh khn hin ti.

Hm 7/4, chuyn th nht trong 2 l hng gm hn 450.000 b qun o bo h DuPont (sn xut ti Vit Nam) ri H Ni ngy 7/4 v ti M hm 8/4.

y l chuyn hng th nht trong s hai l hng u tin vi hn 450.000 b qun o bo h DuPont c sn xut ti Vit Nam. Cc l hng s gip bo v cc chuyn gia y t lm vic trn tuyn u chng COVID-19 ti M.

ch thn Tng thng Trump ln Twitter gi li cm n Vit Nam v hnh ng h tr M chng dch ny.

Hp tc Vit - M trong cuc chin chng COVID-19 - 1

L bo h Vit Nam c chuyn ti M. (nh: Reuters)

"Sng nay, 450.000 b bo h h cnh xung Dallas, Texas. iu ny c c l nh quan h i tc gia 2 cng ty ln ca M - DuPont v FedEx C v nhng ngi bn Vit Nam. Xin cm n", ng Trump vit trn Twitter hm 8/4.

Trong cuc hp bo thng k chiu 9/4, ngi pht ngn B Ngoi giao L Th Thu Hng cho bit l th 2 trong s 2 l hng s c chuyn ti M vo ngy 10/4 ti.

"D kin, thi gian ti s b trang phc ny s tip tc c chuyn thm n M", b Hng ni thm.

Cng theo b Hng, trn tinh thn tng cng hp tc quc t v phng chng dch COVID-19, Vit Nam tip tc phi hp cht ch y nhanh hp tc chuyn giao sn xut v xut khu cc trang thit b v vt t y t sn xut ti Vit Nam cho cc quc gia c nhu cu trong c M. Hin nay, M cng ang quan tm hp tc vi cc i tc Vit Nam trong sn xut cc b trang phc bo h y t v khu trang theo tiu chun N95.

Ti xin khng nh, mc d dch bnh COVID-19 ang din bin phc tp trong nc nhng Chnh ph Vit Nam, trong kh nng ca mnh, s tip tc h tr cc nc bn b v i tc ang chu nh hng nng n ca dch bnh,b Hng cho hay..

B Y t v Dch v Dn sinh M (HHS) hm 8/4 k hp ng vi FedEx nhanh chng chuyn giao cc b cho Kho d tr chin lc quc gia M gii quyt nhu cu khn cp i vi trang thit b bo h cho cc nhn vin tuyn u ng ph vi i dch COVID-19 ti M.Thng co bo ch ca HHS cho bit c quan ny d kin s nhn c 2,25 triu b trang phc bo h ca Dupont trong vng 5 tun ti v nhiu kh nng s tip tc mua thm c tng cng 4,5 triu b.

Theo thng bo c ng ti cng ngy trn trang web ca HHS, B ny cho bit t c tha thun vi cng ty DuPont y nhanh sn xut thit b bo h c nhn (PPE) h tr nhn vin y t tuyn u ca M ng ph vi i dch COVID-19.

Video: Bn tin COVID-19 ngy 9/4

cung cp ngun cung nhanh nht c th v cung cp dng chy n nh cho nhn vin y t tuyn u, chnh ph M s vn chuyn nguyn liu th n Vit Nam mi tun cng ty M ti Vit Nam tip tc sn xut qun o bo h TYVEK, thng co ca HHS nu r.

Trong tuyn b a ra trc , i s qun M ti H Ni cho bit cng Chnh ph Vit Nam to iu kin thun li cho cng tc giao nhn v ph duyt cn thit, y nhanh vic chuyn giao trang thit b bo h c nhn cho M.

K t u khng hong COVID-19, Trung tm Kim sot v Phng nga Dch bnh M (CDC) v C quan Pht trin Quc t M (USAID) hp tc vi cc quan chc Vit Nam theo di v ng ph vi tnh hnh dch bnh.

Hi cui thng 3, M vin tr khong 3 triu USD cho Vit Nam h tr y t chun b cho h thng phng th nghim, tm kim cc ca bnh, gim st ngi nghi nhim, h tr cc chuyn gia k thut ng ph v chun b cho dch, truyn thng v ri ro, phng nga v kim sot ly nhim.

i s M ti Vit Nam Daniel J. Kritenbrinkcho bit trong 20 nm qua, M u t hn 706 triu USD h tr y t cho Vit Nam v trong thp k qua h tr k thut v ti chnh ng k ngn chn, pht hin v ng ph vi cc bnh truyn nhim mi v nghim trng.

"Mi lin h gia gii chc y t M v Vit Nam tr thnh cng c khi chng ta cng nhau chng li dch bnh ny", ng ni thm.

Song Hy (Tng hp)
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc