• Zalo

Hi ngh Thng nh ASEAN+3 trc tuyn tho lun c芍ch i ph車 dch COVID-19

Thi s quc t Th Nm, 09/04/2020 17:36:43 +07:00

(VTC News) - Ti Hi ngh thng nh ASEAN+3 trc tuyn sp din ra, Th tng Nht Bn s k那u gi c芍c b那n li那n quan hp t芍c trit ph辰ng chng COVID-19.

Hm nay (9/4), theo ngun tin t Ch赤nh ph Nht Bn, Hi ngh thng nh ASEAN+3 (Hip hi c芍c quc gia ng Nam v角 ba nc H角n Quc, Trung Quc, Nht Bn) d kin s din ra trc tuyn v角o ng角y 14/4, vi mc 赤ch tng cng phi hp quc t i ph車 vi dch COVID-19.

Ti hi ngh n角y, c芍c b那n s chia s phng ph芍p hp t芍c ph芍t trin thuc iu trCOVID-19 v角 h tr thit b, vt t y t.

Hi ngh Thng nh ASEAN+3 trc tuyn tho lun c芍ch i ph車 dch COVID-19 - 1

Hi ngh Thng nh ASEAN+3 nm 2020 hp trc tuyn b角n i ph車 COVID-19.

Th tng Nht Bn Abe Shinzo s k那u gi s hp t芍c ca c芍c b那n li那n quan n c芍c bin ph芍p trit ph辰ng chng COVID-19, c bit l角 vic nghi那n cu, sn xut vc-xin tr bnh.

ng thi, ng cng a ra xut v h tr c芍c nc ASEAN c車 h thng y t yu k谷m i ph車 vi dch bnh. Nhn dp n角y, Nht Bn cng s c車 thuyt tr足nh v vic hon Olympic Tokyo ti m迄a h豕 sang nm i vi c芍c nc.

Trong khi 車, theo 角i KBS ca H角n Quc, Tng thng H角n Quc Moon Jae-in c車 cuc in 角m vi Th tngVit Nam,ki那m Ch tch ASEAN 2020 Nguyn Xun Ph迆c v phng 芍n hp t芍c i ph車 vi COVID-19.

Video: Vit Nam ch赤nh thc tip nhn vai tr辰 Ch tch ASEAN

Th tng Nguyn Xun Ph迆c tuy那n b hp t芍c chng dch COVID-19 v足 cng ng ASEAN, v角 hy vng s t chc th角nh cng Hi ngh thng nh c bit ASEAN + 3.

Tng thng Moon nhn nh Hi ngh thng nh c bit ASEAN+3 din ra trong thi im n角y l角 rt ph迄 hp v角 kp thi, Ch赤nh ph H角n Quc s hp t芍c cht ch vi Vit Nam cuc hp t c kt qu tt nht.

B迄i H迄ng/VOV.VN
B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc