• Zalo

bo h chng COVID-19 sn xut ti Vit Nam s tip tc chuyn sang M

Thi s quc t Th Nm, 09/04/2020 19:21:19 +07:00

(VTC News) - L th 2 trong s 2 l hng gm 450.000 b qun o vn chuyn t Vit Nam s ti M vo ngy 10/4 ti.

Lin quan ti l qun o bo h Vit Nam gi ti M h tr cng tc chng dch, ngi pht ngn B Ngoi giao L Th Thu Hng trong cuc hp bo chiu 9/4 cho bit:

"L hng u tin trong s 2 l hng gm 450.000 b bo h do Dupont sn xut ti Vit Nam c vn chuyn n M vo ti ngy 8/4 v l hng th hai s c chuyn ti M ngy 10/4. D kin, thi gian ti s b trang phc ny s tip tc c chuyn thm n M".

 bo h chng COVID-19 sn xut ti Vit Nam s tip tc chuyn sang M - 1

L bo h c nhn u tin ca Vit Nam ti M.

Cng theo b Hng, trn tinh thn tng cng hp tc quc t v phng chng dch COVID-19, Vit Nam tip tc phi hp cht ch y nhanh hp tc chuyn giao sn xut v xut khu cc trang thit b v vt t y t sn xut ti Vit Nam cho cc quc gia c nhu cu trong c M. Hin nay, M cng ang quan tm hp tc vi cc i tc Vit Nam trong sn xut cc b trang phc bo h y t v khu trang theo tiu chun N95.

Ti xin khng nh, mc d dch bnh COVID-19 ang din bin phc tp trong nc nhng Chnh ph Vit Nam, trong kh nng ca mnh, s tip tc h tr cc nc bn b v i tc ang chu nh hng nng n ca dch bnh, b Hng cho hay..

Hm 7/4, chuyn th nht trong 2 l hng gm hn 450.000 b qun o bo h DuPont (sn xut ti Vit Nam) cng ri H Ni ngy 7/4 v ti M hm 8/4.

i s M ti Vit Nam Daniel Kritenbrink cho bit chuyn hng ny s gip bo v cc chuyn gia y t lm vic trn tuyn u chng li COVID-19 ti M v chng minh cho sc mnh ca quan h i tc M-Vit Nam.

Tng thng Trump mi y cng gi li cm n Vit Nam h tr M chng dch.

"Sng nay, 450.000 b bo h h cnh xung Dallas, Texas. iu ny c c l nh quan h i tc gia 2 cng ty ln ca M - DuPont v FedEx C v nhng ngi bn Vit Nam. Xin cm n", ng Trump vit trn Twitter.

Song Hy
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc