Hn nhau thi corona

Hn nhau thi corona

Ngoi ph, ngi ta tay trong tay, cng nhau n l tnh nhn cn ti th va chia tay ngi yu, chung quy li cng ch v mt n hn gia thi dch bnh.