• Zalo

Din vi那n phim 'V nh角 i con' quay phi那n bn mi

Sao Vit Th Nm, 26/03/2020 11:57:49 +07:00

(VTC News) - Bo Thanh v角 Tun T迆 va h芍o hc chia s thng tin d角n din vi那n phim "V nh角 i con" ang tp trung quay c芍c tp mi.

N din vi那n Bo Thanh - ngi m nhn vai Th h芍o hc chia s vi ngi hm m. "V nh角 i con sp quay phi那n bn mi toanh mi ngi i". C cng cho bit th那m phn ln c芍c din vi那n c車 mt trong c芍c tp ph芍t s車ng u tham gia phn mi. Tuy nhi那n, Bo Thanh t chi tit l ni dung c芍c tp phim n角y.

Trong khi 車, din vi那n Tun T迆 cng vui mng thng b芍o: "V nh角 i con s tr li, 車n xem mi ngi nh谷". Nam MC in trai c辰n chia s mt s h足nh nh hu trng ca c芍c din vi那n trong qu芍 tr足nh quay phim.

Din vi那n phim 'V nh角 i con' quay phi那n bn mi  - 1

D角n din vi那n phim "V nh角 i con" ang tp trung quay c芍c tp mi.

V nh角 i con l角 b phim do Trung tm sn xut phim truyn h足nh - 角i truyn h足nh Vit Nam (VFC) sn xut. Phim l那n s車ng gia nm 2019 v角 nhn c nhng phn hi t赤ch cc t ph赤a kh芍n gi.

B Vn h車a - th thao v角 Du lch VHTTDL trao tng Bng khen cho VFC v角 nh車m bi那n kch ca b phim. Ngo角i ra, B cng trao Bng khen cho 13 c芍 nhn gm c芍c ngh s tham gia sn xut, thc hin b phim, bao gm: NST Nguyn Danh Dng - o din, ngh s Trn Anh Phng - o din h足nh nh, NST ng Trng Tun - Ha s thit k m thut v角 c芍c din vi那n: NSND Ho角ng Dng, NSND Trung Anh, Thu Qunh, Bo Thanh, Bo Hn, Quc Trng, Th迆y H角, Ngn Qunh, Tun T迆 v角 Quang Anh.

Din vi那n phim 'V nh角 i con' quay phi那n bn mi  - 2

V nh角 i con phn mi c車 s tham gia ca d角n din vi那n c.

Ti L trao gii VTV Awards, V nh角 i con c vinh danh hng mc Phim truyn h足nh n tng. NSND Trung Anh c trao gii Nam din vi那n n tng, din vi那n Bo Thanh c trao gii N din vi那n n tng nh vai din trong phim n角y.

Ti Li那n hoan Truyn h足nh To角n quc ln th 39 (th芍ng 12/2019), phim V nh角 i con ot gii c bit hng mc Phim truyn truyn h足nh. Ngo角i ra, nh車m bi那n kch ca phim c辰n nhn c gii Kch bn xut sc, din vi那n Thu Qunh nhn gii N din vi那n xut sc.

Phim V nh角 i con cng ot gii Mai V角ng 2019 hng mc B phim c y那u th赤ch nht.

Video: Tr赤ch on trong phim "V nh角 i con"

Mc Lan
B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc