• Zalo

Din vi那n Hunh Hng Loan tng c芍c b芍c s 3.000 khu trang

Sao Vit Th Nm, 26/03/2020 11:53:53 +07:00

(VTC News) - Din vi那n phim "Tim n d足 gh" va gi tng c芍c b芍c s 3.000 khu trang gia thi im dch Covid-19 ang c車 nhng din bin rt phc tp

Hunh Hng Loan cho bit, 3.000 khu trang n角y c c gi tng trc tip c芍c b芍c s bnh vin Nguyn Tri Phng. "Ch迆c c芍c anh ch y, b芍c s sc khe, ho角n th角nh tt cng vic trong m迄a dch" - N din vi那n chia s.

Din vi那n Hunh Hng Loan tng c芍c b芍c s 3.000 khu trang - 1

Hunh Hng Loan gi tng c芍c b芍c s 3.000 khu trang.

Hunh Hng Loan l角 mt trong nhng sao Vit c車 rt nhiu hot ng k那u gi ngi hm m nng cao thc trong m迄a dch Covid-19. C tng chp nh vi khu hiu: "Ch迆ng ta s nh角 v足 mi ngi". B那n cnh 車, n din vi那n cng vit: "Loan nh角, c芍c bn cng hn ch ra ng nh谷. y l角 c芍ch chng dch d d角ng m角 ai cng c車 th l角m c".

Trc 車, Hunh Hng Loan c迄ng bn trai l角 cu th Tin Linh din 芍o i, nhy iu ra tay tr那n nn nhc ca kh迆c Ghen C Vy.

Din vi那n Hunh Hng Loan tng c芍c b芍c s 3.000 khu trang - 2

Hng Loan k那u gi mi ngi nh角.

Hunh Hng Loan l角 gng mt din vi那n ang c ch迆 hin nay. C c車 mt trong phim Tim n d足 gh va c ph芍t s車ng tr那n VTV. Sp ti, c s tham gia b phim Ngi ni nghip, 車ng c迄ng Phng Oanh "Qunh b迆p b那".

Hunh Hng Loan ang hn h辰 cu th Tin Linh ca i tuyn quc gia Vit Nam. Chuyn t足nh ca cp i c rt nhiu ngi hm m ng h.

Video: Cp nhn din bin dch Covid-19

Mc Lan
B足nh lun

Bn cha nhp thng tin

C迄ng chuy那n mc