Khi nim RSS

RSS ( vit tt t Really Simple Syndication ) l mt tiu chun nh dng ti liu da trn XML nhm gip ngi s dng d dng cp nht v tra cu thng tin mt cch nhanh chng v thun tin nht bng cch tm lc thng tin vo trong mt on d liu ngn gn, hp chun.

Chng trnh c RSS l g?

RSS Reader l phn mm c chc nng t ng ly tin tc c cu trc theo nh dng RSS.

Mt s phn mm c RSS cho php bn lp lch cp nht tin tc. Vi chng trnh c RSS, bn c th nhn chut vo tiu ca 1 tin c phn tm tt ca hoc m ra ni dung ca ton b tin trong mt ca s trnh duyt mc nh.

C rt nhiu phn mm phc v khai thc tin qua nh dng RSS, bn c th tham kho bng cc chng trnh c RSS bn cnh v la chn ci bn thch nht.

Cc chng trnh c RSS

MAC OS X: Newsfire NetNewsWire
BROWSER: Mozilla Firefox

iu khon s dng

Cc ngun knh tin c cung cp min ph cho cc c nhn v cc t chc phi li nhun. Chng ti yu cu bn cung cp r cc thng tin cn thit khi bn s dng cc ngun knh tin ny t bo in t VTC News.

Khi s dng li cc tin ly t vtc.vn, bn phi ghi r ngun tin l "Theo VTC.VN" hoc "Bo VTC News".

Chng ti hon ton c quyn yu cu bn ngng cung cp v phn tn thng tin di dng ny bt k thi im no v vi bt k l do no.