• Zalo

Ngn hng Nh nc ph duyt n c cu li NH TMCP Si Gn

Kinh t Chu Nhât, 15/03/2020 22:10:41 +07:00

(VTC News) - Ngy 13/3, Ngn hng Nh nc cng b ph duyt n c cu li NH TMCP Si Gn (SCB) gn vi x l n xu giai on 2019-2020, tm nhn n nm 2030.

Vic Ngn hng Nh nc ph duyt n c cu c xem l tin vui i vi SCB ngay trong Qu I nm 2020.

SCB c bit n l ngn hng c quy m tng ti sn nm trong Top 5 ngn hng ln nht ti Vit Nam hin nay vi hn 567.894 t ng (theo BCTC SCB 2019). Hin ngn hng ny c 239 im giao dch ti 28 tnh thnh, s lng CBNV hn 7.300 ngi.

Ngn hng Nh nc ph duyt  n c cu li NH TMCP Si Gn - 1

Ngy 13/3, Ngn hng Nh nc cng b ph duyt n c cu li NH TMCP Si Gn (SCB) gn vi x l n xu giai on 2019-2020, tm nhn n nm 2030.

c bit t 2018, sau t thanh tra php nhn SCB, Chnh ph v NHNN c ch trng cho php SCB xy dng phng n ti c cu mi cho giai on tip theo.

y c xem l l phng n ti c cu ch ng h tr thm mt s c ch mi, l gii php tng vn, nng cao nng lc ti chnh gip SCB vng chc hn sau qu trnh ti c cu, pht trin mt cch lnh mnh v tch cc hn.

ng V Tn Hong Vn C TV HQT kim TG SCB cho bit: SCB xc nh bn cnh vic x l thu hi n xu, n tn ng trong qu trnh ti c cu, vic thc y pht trin kinh doanh ngn hng bn l v cung cp cc dch v ngn hng hin i l xu th tt yu.

Do , giai on 2019 C 2020 SCB s tp trung ngun lc c cu li hot ng tn dng v nng cao nng lc ti chnh. ng thi, u t nn tng v cng ngh, nhn s v pht trin h thng khch hng t tch t ngun lc pht trin Ngn hng bn l v Ngn hng s trong tng lai.

SCB mong mun mang li s hi lng v tri nghim tt nht cho Khch hng v t mc tiu s tr thnh Ngn hng c Cht lng dch v v qun tr tri nghim hng u tng xng vi Top 5 v quy m tng ti sn.

T Lm
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc