Ht dch mnh s i du lch u?

Ht dch mnh s i du lch u?

Trong nhng ngy thc hin ch trng cch ly x hi, nhng tm hn theo ch ngha x dch c thi gian nghin ngm la chn cho mnh im n sng b.