• Zalo

VinIDtr thnh knh quyn gp ng h phng chng dch Covid-19

Doanh nghip - Doanh nhn Th T, 25/03/2020 15:20:49 +07:00

(VTC News) - Hng ng li ku gi caon Ch tch UBT MTTQ Vit Nam, VinID chnh thc trin khai quyn gp phng chng dch Covid-19 thng qua V VinID Pay.

Vi gn10triu thnh vin,VinID mong mun cng cng ng i ph vi dch Covid-19 ang tip tc din bin phc tp.

Theo , VinID tr thnh mt knh chnh thc quyn gp cho cng tc phng chng dch Covid-19 do MTTQVN pht ng qua nn tng V in t VinID Pay. Chng trnh c trin khai t nay n ht ngy 30/6/2020.

VinIDtr thnh knh quyn gp ng h phng chng dch Covid-19 - 1

Ngi ng h s thc hinquyn gp vi 3 bc n gin: Vo tnh tng Cng ng trn App VinID, chnchng trnh Ton dn on kt phng, chng dch Covid-19, nhp s tin ng h v n Quyn gp qua v in t VinID Pay. S tin quyn gp s c chuyn ton b cho MTTQVN phc v cng tc phng chng dch bnh v hon ton khng mt ph giao dch.

T nay ngi dn c th d dng quyn gp phng, chng dch Covid-19 qua VinID

S thun tin trong thao tc cngkh nngkt ni d dng vi ti khon v th ATM ca 36 ngn hng trn ton quc,VinID Pay c thgip ngi dn thc hin hnh ng thin nguyn y ngha ny mt cch nhanh chng v trc tip.

Ton b s tin VinID nhn c t khch hng theo chng trnh quyn gp s c chuyn v ti khon ngn hng ca UBT MTTQ Vit Nam.

VinIDtr thnh knh quyn gp ng h phng chng dch Covid-19 - 2

ng Nguyn Tun Anh - TngGim c VinID by t: VinID mong mun ng hnh v tr thnh cu ni gip ngi dn c th chung tay ng gp ng h nhng chin binh trn tuyn u trong cuc chin chng virus Covid-19 ny. Mi mt hnh ng nh t mi ngi s tr thnh mt l chn ln, gip Vit Nam vng vng v chin thng.

Ph Ch tch UBT MTTQ Vit Nam Trng Th Ngc nh chia s: Vi s lng gn 10 triu khch hng ca VinID, mi ngi ch cn ng h s tin d nh nht l 10 ngn, 20 ngn ng s to thm ngun lc thit thc v ln lao cng vi Chnh ph, ngnh y t h tr cho cc c s y t, trung tm cch ly, cc bnh nhn v i ng y bc s ang trc tip iu tr cho bnh nhn Covid-19.

i din UBT MTTQ Vit Nam v i din VinID ti bui l pht ng ng h phng, chng dch Covid-19 qua VinID.

D kin n thi im cui thng 3, ngi dng VinID cn c th quyn gp cho chin dch phng chng Covid-19 bng im VinID thng qua tnh nng Cng ng ny. Bng vic pht trin tnh nng ny, VinID mong mun gn 10 triu ngi dng VinID trn c nc s c thm mt hnh thc s dng im VinID mt cch nhn vn v v cng ng. im VinID sau khi quyn gp s c VinID chuyn n MTTQ VN vi gi tr quy i 1 im = 1.000.

VinIDtr thnh knh quyn gp ng h phng chng dch Covid-19 - 3

Cng VinID quyn gp phng, chng dch Covid-19 ngay t hm nay

Trc , c s ng ca B Y t, VinID cng trin khai ng dng h tr ngi dn khai bo y t trong chng trnh Khai bo Y t ton dnnhm thu thp d liu sc khe ca mi cng dn, h tr cng tc phng, chng dch Covid-19. Ton b d liu Khai bo Y t c VinID bo mt tuyt i v chuyn cho c quan qun l nh nc c thm quyn nh mt phn ca d liu khai bo y t quc gia, phc v cho mc ch phng chng dch bnh.

Bn cnh cc hot ng th hin trch nhim x hi ni trn, VinID cng cho thy vai tr l mt tr l c lc trong ma dch. Siu ng dng tp trung nhiu ngun lc, sn sng h thng y mnhthanh ton qua v VinID Pay v tnh nng i ch online nhm hn ch ti a cc nguy c ly nhim dch bnh do tip xc vi tin mt hay n nhng ni ng ngi.

Qunh Chi
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc