Bt ng sn

L di那n nhng nha u t cui cung ti d an Khu th Hai Qun Tam Giang

Th Ba, 14/01/2020 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngay 12/1 va qua, s ki那n m ban cui Khu th (KT) Hai Qun Tam Giang a thu hut hang trm nha u t, khach hang 那n tham gia vi mong mun s hu nhng l t n那n ep nht d an.

Tai s ki那n, nh角 ph芍t trin d 芍n Hai Qun Tam Giang - Cng ty TNHH Ami Kinh Bc a phat bi那u khai mac bui l那 cung nh gi li cam n s hi那n di那n v角 tin tng. Ngoai ra, ai di那n Cng ty TNHH Ami Kinh Bc cung a gii thi那u tng quan v那 cac l t trong t ban t nay, bao gm vi tri, di那n tich, ti那m nng sinh li va nhng con s c tinh cu th那.

Cung tai s ki那n, Cng ty TNHH Ami Kinh Bc cung cng b nhng chinh sach ban hang hp dn. Trong o, b那n canh chi那t khu 6% gia tri hp ng va c hi c tng xe Vinfast Fadil tri gia 365 tri那u ng, khach hang con c am bao li nhun nh cam k那t mua lai t n那n tng 15% sau 18 thang. Chinh sach nay cho thy ti那m lc va tm nhin quy hoach cua chu u t, giup ti u li nhun cho khach hang.

L di那n nhng nha u t cui cung ti d an Khu  th Hai Qun Tam Giang - 1

S kin nhn c s quan tm ln ca c芍c nh角 u t v角 ngi dn a phng.

Trc sc hp dn cua san phm ln nay, nhi那u khach hang a bay to mong mun s hu va thm chi con xung ti那n t coc ngay tai s ki那n. Nh o, gn 70% t n那n trong t ban cui cung a co chu nhn, sn sang tr thanh k那nh u t, tich luy ti那m nng trong tng lai.

Chi Pham Thanh Giang (Ha Ni) - mt trong nhng khach hang a t coc mua t tai KT Hai Qun Tam Giang cho bi那t: ※Ti bi那t 那n Hai Qun Tam Giang a c mt thi gian nhng mun tim hi那u ky cang ri mi quy那t inh. Sau khi thy ro ti那m nng va cht lng cua d an, ti a xung ti那n ngay 那 khng bo l c hi hi那m hoi nay§.

Khac vi chi Giang, anh Trng Cng Thanh (Bc Ninh) lai la chon Hai Qun Tam Giang vi mun trai nghi那m cuc sng mi cho gia inh: ※Chung ti Y那n Phong va rt hao hng trc thng tin d an Hai Qun Tam Giang vi y la khu thi 3 sao u ti那n trong huy那n. Hn na, khi dn s c hc tng cao n那n mt khu dn c hin hu khng 芍p ng iu kin c s vt cht n那n gia 足nh ti mong mun chuyn i ra khu th vi iu kin v角 khng gian tho芍ng ng hn§.

L di那n nhng nha u t cui cung ti d an Khu  th Hai Qun Tam Giang - 2

i din lnh o Cng ty TNHH Ami Kinh Bc trao s cho ch s hu.

Hi那n tai, KT Hai Qun Tam Giang c bi那t 那n la khu thi 3 sao hoan chinh u ti那n tr那n ia ban huy那n Y那n Phong va nm ※s芍t v芍ch" KCN Y那n Phong II ang c tri那n khai. S k那t hp gia vi tri c ia va h那 thng ti那n ich khep kin, ki那n truc hi那n ai c anh gia la li i那m giup KT Hai Qun Tam Giang nhanh chong lot vao ※mt xanh§ cua cac nha u t, c bi那t la nhng nha u t t Ha Ni va cac tinh mi那n Bc vi co th那 ap ng c mc sng cao cua nhng ky s, chuy那n gia, can b 那n Y那n Phong lam vi那c.

Ngoai ra, d an cung gop phn nng cao cht lng sng cua ngi dn ia phng, m ra i tng khach hang mi - o la nhng ngi dn Y那n Phong mong mun c trai nghi那m cuc sng cao cp khep kin nh tai cac thanh ph ln.

L di那n nhng nha u t cui cung ti d an Khu  th Hai Qun Tam Giang - 3

Theo tinh toan t chu u t, c hi kinh doanh sinh li cua d an Hai Qun Tam Giang la hoan toan kha thi nh hi那u ng t KCN Y那n Phong II.

Trong qua kh, KCN Y那n Phong I, cu th那 la t hp Samsung a bi那n nhng khu vc xung quanh tr thanh ※tc t tc vang§, va thuc y phat tri那n dich vu tai khu vc nay. i vi Hai Qun Tam Giang, vi tri giap ranh KCN Y那n Phong II cung se khi那n gia thu那 phong, thu那 mt bng kinh doanh tai y tng l那n.

Theo o, mc gia phong tro co th那 dao ng t 1,5 - 2,5 tri那u ng/phong tuy theo di那n tich, y cung la mc gia ph bi那n cua cac khu thi gn KCN. N那u khach hang bo ra khoang 2 ty ti那n vn mua t va xy nha thi sau 1 nm, li nhun co th那 at hn 20 tri那u ng, tng ng 11%, vt tri so vi lai sut ngn hang 7% nh hi那n tai.

Tai nhng t m ban trc, chu u t Ami Kinh Bc a ti那n hanh trao s o cho nhng khach hang hoan thanh ngha v t角i ch赤nh v角 k kt hp ng chuyn nhng. Do o, nhng chu nhn mi sau s ki那n nay cung se sm nhn c s o chinh chu trong thi gian ti.

Trong bi canh quy t tai Ha Ni ang khan hi那m va gia tng cao thi t n那n gn khu cng nghi那p tai Bc Ninh noi chung va Y那n Phong noi ri那ng chinh la ※mi那n t ha§ cho nhng nha u t vi c hi kinh doanh va ti那m nng tng gia bt ng san ro r那t trong tng lai khi cac khu cng nghi那p nay i vao hoat ng.

Thng tin li那n h:

Cng ty TNHH Ami Kinh Bc

Vn ph辰ng b芍n h角ng: Khu th Hi Qun Tam Giang, Thn ng - X Tam Giang - Huyn Y那n Phong - Tnh Bc Ninh

Hotline: 0936 16 3663

Website: https://khudothihaiquan.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/kdt.haiquan.tamgiang.amikinhbac/

Qunh Chi
Cng ty CP u t - Xy dng Thi那n Lc: Khng nh v th ca nh角 u t ln

07:48 14/01/2020

Tri qua hn 10 nm, Cng ty c phn u t - Xy dng Thi那n Lc (CTCP TXD Thi那n Lc) tr th角nh mt thng hiu mnh, ph芍t trin trong nhiu lnh vc.

B那n trong bit th t nht nc Anh i gia Trung Quc sp mua

13:36 13/01/2020

ng tr迄m bt ng sn Trung Quc - Cheung Chung Kiu ng mua mt trong nhng ngi nh角 t nhn ln nht London (Anh) vi gi芍 hn 200 triu bng (tng ng 262 triu USD).

Bt ng sn TP.HCM st gim ngun cung  hu ht c芍c phn kh迆c

07:52 13/01/2020

Thng k那 ca DKRA Vit Nam cho thy, nm 2019, th trng BS ti khu vc TP.HCM chng kin s st gim ngun cung v角 sc cu ca hu ht c芍c phn kh迆c, ngoi tr BS ngh dng.

Sunshine Group ra mt ng dng t ph芍, ai s l角 ngi hng li?

08:39 11/01/2020

S kin ra mt Sunshine App din ra ti 09/01/2020 ti TP. HCM c coi l角 du mc quan trng ca Sunshine Group tr那n con ng ti那n phong kin to nhng gi芍 tr mi.

2020, c車 n那n u t v角o c phiu bt ng sn?

06:44 11/01/2020

2020 c 芍nh gi芍 l角 nm nhiu th芍ch thc vi c芍c doanh nghip bt ng sn, nhng vn c車 nhng c phiu ca lnh vc n角y c車 th mang li li nhun cho nh角 u t.

Gi芍 cn h TP.HCM tng 10% nm 2019

11:40 10/01/2020

Theo CBRE Vit Nam, trong nm 2019, do ngun cung st gim mnh n那n gi芍 cn h ti TP.HCM tng 10%.

Lot cng tr足nh kin tr迆c n tng  Iran

06:50 10/01/2020

Th芍p Azadi, Milad Tower, cu i b Tabiat...l角 nhng cng tr足nh kin tr迆c c 芍o thu h迆t nhiu du kh芍ch Iran.

V足 sao The Matrix One 'h迆t' kh芍ch H角n?

18:15 09/01/2020

Khng ch l角 d 芍n thu h迆t kh芍ch h角ng v角 gii u t trong nc, The Matrix One c辰n tr th角nh tm im hp dn c芍c kh芍ch h角ng nc ngo角i, c bit l角 kh芍ch n t H角n Quc nh nhng gi芍 tr vt tri v tin 赤ch, v tr赤 cng nh mt khng gian trong l角nh, 芍ng sng.

Theo chn golfer kh芍m ph芍 sn golf hng vnh p nh tranh v ti H Long

17:47 09/01/2020

S hu v tr赤 c a gia l辰ng th角nh ph di sn, FLC Halong Bay Golf Club & Luxury Resort (FLC H Long) lun em li ngun cm hng bt tn c迄ng nhng tri nghim tuyt vi cho c芍c golfer.

Nm 2020, bt ng sn H角 Ni dch chuyn ra ven

14:30 09/01/2020

車 l角 nhn nh ca CBRE trong b芍o c芍o v ti那u im ca th trng bt ng sn H角 Ni 2019 v角 trin vng 2020.

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng