Php lut Chuyn v n

i xe p tng bn gi, b kt n 6 nm t: Ngi n ng tip tc gi n kin

Th Ba, 14/01/2020 07:31:30 +07:00

(VTC News) - ng Trn Vn Mng lm n kin i li 14,5 triu ng tin xy m t ngi bn gi tng y ng vo t .

Mi y, ng Trn Vn Mng (SN 1959, tr ti phng Thanh Tr, qun Hong Mai, H Ni) gi n kin dn s i vi b Phm Th Thu (SN 1960, tr ti phng Vnh Tuy, qun Hai B Trng, H Ni) l bn gi c, i li s tin 14,5 triu ng tin xy m gip b ny t nm 2010.

Chia s vi VTC News, ng Trn Vn Mng cho bit, vo nm 2009, ng tng xy phn th 3 ngi m gip gia nh b Thu vi gi 9 triu ng. Trong qu trnh xy dng, gia ng Mng v b Thu ny sinh tnh cm nam n.

i xe p tng bn gi, b kt n 6 nm t: Ngi n ng tip tc gi n kin - 1

Bn sao hp ng xy dng m gia b Thu v ng Mng vo nm 2009.

n nm 2010, b Thu nh ng Mng hon thin nt phn p lt cho cc ngi m xy xong phn th vo nm 2009 vi gi tin 14,5 triu ng.

Ti tng mua cc nguyn vt liu nh tiu, quch, bia, thu ch t vi tng cng 14,5 triu ng hon thin 3 ngi mt cho Thu. Khi xy dng, do ti v Thu c tnh cm nn cng khng lm giy t, bi Thu ni l chng c xy i, v khng n khng ca chng u, ng Mng nh li v cho bit bn thn k khai s tin ny vi Ta n Nhn dn qun Hai B Trng x l v vic.

Vo nm 2014, gia b Thu v ng Mng xy ra mu thun tnh cm. nh im, vo ngy 27/5/2014, ng Mng i xe my n ch Vnh Tuy ri gi xe v n i b Thu s tin 14,5 triu ng trn.

Tuy nhin b ny khng tr, ng lin dt chic xe p tng mua cho bn gi v gm chn cu Vnh Tuy. Sau , ng n Cng an phng Vnh Tuy trnh bo s vic v c cng an phng gii quyt bng cch ha gii.

Tuy nhin, mt nm sau, ng Mng b khi t v ti Cng ot ti sn.

i xe p tng bn gi, b kt n 6 nm t: Ngi n ng tip tc gi n kin - 2

ng Trn Vn Mng.

Ngy 17/8/2015, b Thu vit n xin rt li n t co ti gi Cng an qun Hai B Trng nhng n ngy 24/8/2015, Ta n qun x ti 7 nm t v ti Cng ot ti sn. Sau , khi phc thm th ti c gim n xung cn 6 nm t, ng Mng nh li.

Chp hnh ci to tt, vo thng 7/2019 va qua, ng Mng c ra t, tr v a phng sinh sng. Hin ti, ng Mng ang lm ngh bo v.

ng Mng cho bit mong mun i li s tin 14,5 triu ng xy dng hon thin 3 ngi m cho gia nh b Thu, cng vi s li sau 9 nm l 5,5 triu ng.

Ti mun c ly li 20 triu ng gm c gc ln li s tin xy 3 ngi m cho gia nh b Thu vo nm 2010, ng Mng chia s.

i xe p tng bn gi, b kt n 6 nm t: Ngi n ng tip tc gi n kin - 3

ng Mng khng nh, giy t m b Thu cung cp cho Ta n v hp ng xy m vo nm 2009 l giy t gi, khng ng thng tin v s tin, s in thoi, ch k ca ng Mng trong hp ng.

Tuy nhin, ng Mng cho hay, giy xy dng m do b Thu cung cp cho Ta n qun Hai B Trng l giy t gi. Trong ch k, tng s tin xy m, s in thoi... ca ng Mng u l gi.

ng Mng cho rng nhn theo nt ch trong bn hp ng n xin ci tng - di chuyn - xy mi - sa cha vo nm 2009 th c th thy y l nt ch ca chnh b Thu.

Cng theo ng Mng, n nay, ng gi n n nhiu c quan t tng v nh nc v v n hnh s khin ng b kt n 6 nm t, tuy nhin vn cha c a ra gii quyt.

Ti mong mun cc c quan chc nng sm gii quyt v n hnh s, tr li cho ti s trong sch v danh d, ng Mng ni.

V s vic trn, tr li VTC News, Thm phn Ta n Nhn dn qun Hai B Trng Trn Hu Nam cho bit, qua lm vic vi b Trn Th Thu, b ny khng tha nhn n ng Mng s tin 14,5 triu ng v ni u gii quyt cho ng Mng.

V ny cng cho hay, b Thu khi cung cp giy xy dng m th khng cung cp c bn chnh v ni bn gc ang c quan Cng an TP H Ni.

Chng ti yu cu b Thu ln Cng an TP H Ni ly bn sao giy t xy m v gii quyt v vic", v ny cho hay v ni ta n ang trong thi hn chun b xt x (thi hn l 4 thng CPV).

Theo lut s Mai Xun Hi (on lut s TP H Ni), ng Mng ang khi kin dn s i li tin xy m vo nm 2010 l khch quan.

Tuy nhin, vic quan trng nht ca ng Mng l s vo cuc ca cc c quan t tng nh Ta n Cp cao H Ni hoc Ta n Ti cao, xem xt li bn n hnh s khin ng Mng phi nhn 6 nm t v ti Cp ti sn.

Mnh on
Bun lu 100 tn dc liu: Bt Ph chi cc Hi quan ca khu Chi Ma v thuc cp

20:36 13/01/2020

C quan Cnh st iu tra B Cng an (C03) va khi t, bt tm giam thm 2 cn b Hi quan trong v n Bun lu 100 tn dc liu vo Vit Nam.

Khi t thm 2 cn b i hc ng

18:16 13/01/2020

C quan An ninh iu tra B Cng an va khi t thm 2 b can lin quan n v n gi mo trong cng tc xy ra ti i hc ng .

T hnh k git ch n, vt xc xung sng

18:01 13/01/2020

Kht n khng c, Cao Vn Cng dng tht lng sit c ch n n cht, cp ht ti sn, nm xc xung sng ri dng hin trng gi qua mt c quan chc nng.

Sau cng ch, Gia Trang C Trm Chim resort b p ph, mt trm

17:37 13/01/2020

Sau khi vic cng ch phn vi phm ca cng trnh Gia Trang C Trm Chim resort hon tt, b ch ng ca i du lch, khi tr v pht hin cng trnh b p ph v mt trm.

Gip V 'nhm' thu tm t cng, cu Ch tch  Nng Vn Hu Chin nhn 12 nm t

17:18 13/01/2020

B co Vn Hu Chin b tuyn pht 12 nm t v ti "Vi phm quy nh v qun l, s dng ti sn nh nc gy tht thot lng ph" v "Vi phm cc quy nh v qun l t ai".

K ch mu st hi n sinh giao g khng co xin thot n t

16:52 13/01/2020

V Vn Ton (38 tui), k ch mu trong v st hi n sinh Cao M Duyn c n khng co xin gim nh hnh pht sau khi lnh n t hnh.

Cu Ch tch  Nng Trn Vn Minh lnh 17 nm t

16:42 13/01/2020

Gip V "nhm" thu tm t cng, Cu Ch tch UBND TP Nng Trn Vn Minh b tuyn pht mc n 17 nm t.

Ngy mai, xt x v b trai lp 1 trng Gateway cht trn xe  t

16:20 13/01/2020

Ngy 14/1, TAND qun Cu Giy s a ra xt x 3 b co lin quan v b trai lp 1 trng Gateway cht do b b qun trn xe a n hc sinh.

Phan Vn Anh V b tuyn pht 25 nm t

16:16 13/01/2020

HXX tuyn pht b co Phan Vn Anh V 25 nm t nm t v hai ti Vi phm quy nh v qun l, s dng ti sn Nh nc gy tht thot, lng ph v Vi phm cc quy nh v qun l t ai.

Sp m li phin xt x v container m Innova li trn cao tc H Ni - Thi Nguyn

14:24 13/01/2020

Ngy 16/1, TAND th x Ph Yn (tnh Thi Nguyn) s m phin ta s thm xt x v n xe container m xe Innova i li trn cao tc H Ni - Thi Nguyn khin 10 ngi thng vong.

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng