Sc khe Bnh v thuc

Ngi n ng cht sau tim thuc gim au: Bnh vin c Giang thng tin

Th Ba, 14/01/2020 15:01:35 +07:00

(VTC News) - Gim c Bnh vin a khoa c Giang cho bit, hi ng y khoa nhn nh nguyn nhn ban u gy ra ci cht ca bnh nhn H. c th do lin quan n vn tim mch.

Chiu 14/1, Bnh vin a khoa c Giang (H Ni) t chc hp bo thng tin v vic nam bnh nhn C.D.H., (43 tui, tr ti Long Bin, H Ni) thit mng khi ang iu tr ti y.

Theo TS.BS Nguyn Vn Thng, gim c bnh vin, anh H. vo vin lc 15h ngy 8/1 trong tnh trng au nhiu vng thng v. Sau khi c thm khm, xt nghim, bc s trc tip iu tr tnh n 2 nguyn nhn l au d dy t trng v vn tim mch.

Kt qu phim chp, ni soi cho thy bnh nhn b au, tro ngc d dy, vim lot. Bc s khng nh ngi bnh b au d dy t trng.

Chiu 10/1, bnh nhn lm tnh trng bch cu tng cao, c du hiu nhim trng, c iu tr theo phc nhng vn au. Lc ny, iu tr, bnh vin hi chn lin khoa v chuyn bnh nhn ln khoa Ngoi Tng hp tip tc iu tr.

Ti y bnh nhn vn au, st. Khong 1h sng 12/1, anh H. au nhiu hn. Bc s iu tr ch nh cho dng thuc gim au. Tuy nhin, sau khi dng thuc, bnh nhn c i v sinh ri b ng v ngng tim ngay. D c cp cu theo phc lin tc 2 gi ng h nhng bnh nhn vn khng qua khi.

Ngi n ng cht sau tim thuc gim au: Bnh vin c Giang thng tin - 1

TS. BS Nguyn Vn Thng - Gim c Bnh vin a khoa c Giang.

Nhn nh v nguyn nhn khin bnh nhn thit mng, ng Thng cho bit, ngay khi xy ra v vic, bnh vin cho hp hi ng kim tra, nh gi nguyn nhn.

Hi ng tnh ti 2 trng hp, c th bnh nhn thit mng do t qu v tim mch.

Trong , kh nng t qu l rt kh. V th nguy c cao nht l bnh nhn thit mng do lin quan ti vn tim mch.

ng Thng cho bit, ngy u tin bnh nhn n vin vi ch s tim rt thp, ch 51, trong khi ngi bnh thng phi trn 70. Ch s tim ngc cng bt thng, kh cao (trn 60)

Qua chp CT c thy mt s mch b cng cng. Do vy, hi ng thng nht nhn nh nguyn nhn khin bnh nhn thit mng c th do mc cc vn v tim mch. "Tuy nhin, khng nh chc chn, phi i kt qu gim nh php y, ng Thng ni.

Tr li cu hi c hay khng vic cc bc s tc trch khi iu tr, cp cu, ng Thng cho bit, khng c chuyn . Bi d bnh nhn ti bnh vin vo ngy ngh nhng cc bc s vn lin tc lm cc xt nghim, thm khm k cng, ng quy nh.

C thi im bc s khm cho bnh nhn ti 7 ln km vi xt nghim, cho nn ni y bc s tc trch l khng ng. Ngoi ra, trong sut thi gian 3 ngy iu tr ti y, ngi nh bnh nhn cng khng c bt k phn nn no v i ng y bc s ca bnh vin, BS Thng ni.

Gim c Bnh vin a khoa c Giang cng loi b kh nng bnh nhn b sc phn v do tim thuc gim au. Bi thng thng, bnh nhn b sc phn v s c biu hin sc, da xanh tm, mn , nn, au bng, h hp kh th, suy tun hon v tt huyt p...

Nhng vi bnh nhn H., tin trin bnh khng ging vi sc phn v. Ngoi ra, bnh nhn b sc phn v nu c cp cu ng phc nhp tim vn c th p tr li ri mt. Nhng vi trng hp ny, d c cp cu lin tc trong 2 gi, nhp tim bnh nhn khng c du hiu p tr li.

"y l s vic ng tic, khng mong mun. Ngay khi bnh nhn thit mng, bnh vin cng c lin lc, gp g gia nh. Gia nh bnh nhn H. cng hp tc v ng gii phu php y tm nguyn nhn ci cht", ng Thng ni.

Ngy 13/1, ti l tang anh H, bnh vin c c 1 on cn b nhn vin ti thm hi, chia s cng gia nh. Quan im ca gia nh l hp tc v khng phn nn g vi bnh vin.

Theo li k ca gia nh, anh C.D.H. b chng mt, nn c a vo Bnh vin a khoa c Giang t ngy 8/1.

Sau khi thm khm, bc s pht hin anh H b vim d dy tro ngc thc qun. Chiu 10/1, bc s khoa Ni tng hp chn on anh c th b vim rut tha v chuyn sang khoa Ngoi tng hp iu tr.

Ti y bnh nhn c truyn nc. Gia nh khng cho n theo di rut tha.

Chiu 11/1, bc s ch nh gia nh cho bnh nhn n cho nh. m cng ngy, bnh nhn vn m au bng, bc s tim thuc gim au.

Sau cha y 20 pht, anh H. i v sinh, chng mt v ngt ti ging. Cc s h hp n khong gn 3h sng 12/1 anh H. khng qua khi.

Trao i vi phng vin, v anh H cho hay s vic xy ra qu t ngt. Hin thi th anh H. c ngi thn a ra nh tang l bnh vin phc v cng tc khm nghim.

Phm Qu
Ngi n ng cht bt thng sau tim thuc gim au ti bnh vin  H Ni

15:21 12/01/2020

Sng 12/1, mt bnh nhn khng qua khi sau khi tim thuc gim au Bnh vin a khoa c Giang, H Ni.

Lm r nguyn nhn b trai 10 thng tui cht bt thng sau khi tim

16:32 17/11/2019

B trai 10 thng tui Ngh An cht bt thng sau 10 ngy iu tr vim phi, nhim khun huyt, vim mng no.

Lm r nguyn nhn sn ph cht bt thng khi sinh con ti Bnh vin a khoa II Lm ng

18:22 24/10/2019

Chng sn ph mong c quan chc nng vo cuc xc nh nguyn nhn c hay khng vic bc s bnh vin tc trch dn n ci cht bt thng ca v anh.

Ngi n ng cht bt thng sau phu thut ti bnh vin

18:13 16/10/2019

Cho rng ci cht ca ng C. c iu bt thng, ngi thn tp trung ti bnh vin yu cu c quan chc nng iu tra lm r.

X cng lc 2 con sn x mt di hn chc mt

11:22 14/01/2020

Hai con sn x mt di hn chc mt sng k sinh trong c th ngi n ng Qung Nam sut 3 nm qua va c x ra ngoi.

Dng ha cht ty ra  sn xut nc mm nguy him th no?

10:10 14/01/2020

Soda cng nghip (Na2CO3) dng nhiu d gy cc bnh v tim mch, gan, thn, thn kinh, no, thm ch l ung th nu s dng trong thi gian di vi liu lng ln.

Mc hi chng l, ngi ph n sng nh mu nam gii

08:53 14/01/2020

Mt ngi ph n Anh s mt th lc vnh vin nu khng c mu ca nam gii iu ch thuc tr cn bnh l.

Khng kh quay li mc rt xu, khuyn co ngi H Ni khng ra ngoi

07:45 14/01/2020

Sng 14/1, ch s cht lng khng kh (AQI) nhiu ni H Ni t ngng tm (rt xu), mc cnh bo nh hng ti sc khe v mi ngi khng nn ra ngoi.

9 du hiu cho thy c th bn ang cha nhiu c t

08:53 13/01/2020

To bn, au nhc c th, hi th c mi hi l nhng du hiu cho thy c th bn ang cha rt nhiu c t.

Nhng cch cha vim hng khng cn thuc

15:30 12/01/2020

Sc ming bng nc mui, gim to, k gi cao khi ng hay ung nc chanh pha mt ong l nhng cch gip bn gim au do vim hng.

Ngi n ng cht bt thng sau tim thuc gim au ti bnh vin  H Ni

15:21 12/01/2020

Sng 12/1, mt bnh nhn khng qua khi sau khi tim thuc gim au Bnh vin a khoa c Giang, H Ni.

Vim phi cp ti Trung Quc khin 59 ngi mc, mt thit mng: B Y t ch cch phng dch

14:42 12/01/2020

B Y t khuyn co ngi dn hn ch tip xc vi nhng bnh nhn ang b vim ng h hp cp, c gng gi v sinh c nhn tht tt.

C gi nn ra mu sau khi n lu, chuyn gia cnh bo kiu n lu gy hi

08:01 12/01/2020

Ma ng lnh, mn lu l la chn ca rt nhiu ngi, nhng nu n khng ng cch s gy hi cho c th.

Du hiu cnh bo c th bn thiu st

10:30 11/01/2020

Mt mi, da nht nht, tim p nhanh, i tiu ra mu l nhng du hiu cnh bo c th bn ang thiu st.

Lch
thi u

Kt qu

Bng
xp hng