• Zalo

Hng triu khu trang b thu gi c x l th no?

Th trng - Tiu dng Th Nm, 26/03/2020 11:51:42 +07:00

(VTC News) - Tng cc Qun l th trng c vn bn hng dn cc a phng x l s khu trang b tm gi hoc tch thu.

Thng tin t Tng cc Qun l th trng (QLTT) cho bit, trong hn mt thng qua, gn nh ngy no bo co cng tc kim tra, kim sot phng, chng dch bnh Covid-19 ca lc lng qun l th trng (QLTT) cng thng bo v vic tm gi s lng ln khu trang cc loi.

Mi y nht, ti 24/3, QLTT An Giang tm gi xe ti ch hn 207.400 chic khu trang y t cc loi. Theo tng hp cha y ca Tng cc QLTT, tnh n nay, ring lc lng ny thu, tm gi hng triu chic khu trang. Ch trong thng 2, ring Cc QLTT TP.HCM tm gi trn 1 triu chic.

Hng triu khu trang b thu gi c x l th no? - 1

Lc lng Qun l th trng thu gi lng khu trang y t vi phm.

Tr li VTC News, Tng cc trng Tng cc QLTT Trn Hu Linh cho bit, Tng cc QLTT c vn bn hng dn cc Cc QLTT x l hng ho vi phm hnh chnh, nht l khu trang b tm gi hoc tch thu. Theo , hng ha khng c ha n chng t, khng r ngun gc xut x sau khi kim nh nu l hng gi, khng t tiu chun cht lng s tiu hy v x pht.

Theo ng Trn Hu Linh, i vi hng ha sau kim nh m t cht lng th chuyn giao cho s Y t a phng s dng trong phng chng dch.

Hin nay, c hng trm nghn khu trang y t c QLTT bn giao cho cc a phng. C th, u thng 3, Cc QLTT H Ni chuyn giao hn 126.000 chic cho S Y t H Ni phc v phng, chng dch.

Hng triu khu trang b thu gi c x l th no? - 2

Tng cc trng Tng cc QLTT Trn Hu Linh.

Mi y nht, ngy 20/3, QLTT H Nam chuyn giao hn 75.200 khu trang y t cc loi cho S Y t H Nam phn loi, s dng phc v cng tc phng, chng dch. y l ton b s tang vt vi phm hnh chnh b lc lng QLTT H Nam tch thu t u thng 2 n gia thng 3.

Ngoi ra, lc lng QLTT cng ang kim nh nhiu l hng khu trang khc. Theo , nu sn phm t yu cu cht lng th tip tc trao tr, bn giao cho a phng s dng trong cng tc phng chng dch.

i vi khu trang tiu hu, theo Tng cc trng Tng cc QLTT, ngy 1/.3, on kim tra lin ngnh ca Ban Ch o 389 tnh Ph Yn tiu hy gn 80.000 chic khu trang y t m trc QLTT Ph Yn tm gi. L hng ny c ly mu i kim nh nhng khng t cht lng nn phi tiu hu.

Mt s lng khu trang ln khc l tang vt trong cc v vi phm c cc n v QLTT chuyn cho c quan cng an tip tc iu tra, xem xt x l hnh s. C th l l hng khong 20.000 chic ca Cng ty TNHH Vit Hn m on kim tra lin ngnh kim tra, thu gi hi thng 2 ti huyn Thng Tn, H Ni. Theo ng Trn Hu Linh, y l s hng m Cc QLTT H Ni c vn bn gi Cng an H Ni ngh ch o c quan iu tra th l v c du hiu ti phm.

Video: Ngn chn hng triu khu trang qua bin gii (Ngun: VTC 14)

o Bch
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc