• Zalo

Trng phng Ngh An la o 'chy n' 1,5 t ng th no?

An ninh hnh s Th Nm, 26/03/2020 12:14:53 +07:00

(VTC News) - Nhn li "chy n" cho chng ch H. vi gi 1,5 t ng, nhng khi k hoch tht bi, v Trng phng Ngh An khng hon tr s tin nhn.

Lin quan n v n Trng phng Lao ng - Thng binh v X hi th x Hong Mai (Ngh An) Nguyn Vn Bc b khi t v ti la o chim ot ti sn, mi y, Cng an Th x Hong Mai tip tc khi t, bt tm giam Nguyn Xun Vn (tr ti H Ni) l k ng phm vi Bc.

Theo iu tra, thng 5/2019, c quan CST Cng an th x Hong Mai pht hin, bt gi v ra quyt nh khi t v n, khi t b can i vi V.H.T (tr x Qunh Lc, th x Hong Mai) v ti Mua bn tri php vt liu n.

Sau khi V.H.T. b bt, ch H. (v T.) lin lc vi Nguyn Vn Bc (SN 1976), ang lm Trng phng Lao ng - Thng binh v X hi th x Hong Mai nh v.

Trng phng  Ngh An la o 'chy n' 1,5 t ng th no? - 1

Nguyn Vn Bc b bt khi ang gi chc Trng phng Lao ng - Thng binh v X hith x Hong Mai.

Ch H. cng nhng ngi trong gia nh n nh Bc t vn nh chy n. Ti y, Bc ni quen mt ngi tn Vn H Ni c th gip gia nh.

Bc ha v m bo vi ch H. s xin gim nh khung hnh pht, ch x pht t 1 n 3 nm t vi chi ph l 1,5 t ng.

Vi a v ca mnh, Bc chim c s tin tng tuyt i ca gia nh nn nhn. V ch H. l ch quen bit nn Bc cng ha s b tin ti 100 triu ng ng h bn lo vic.

Tin li Bc, ch H. vay mn tin khp ni a cho Bc lo chy n cho chng. Tng s tin m ch H. a cho Bc c 3 ln l 1,4 t ng.

Mc d giao ton b s tin ln cho Bc "chy n" cho chng nhng sau anh T. vn b x l, truy t ng khung hnh pht quy nh. Vic "chy n" khng t kt qu nh tha thun nn ch H. yu cu Bc tr tin. Tuy nhin, sau nhiu ln i tin, Bc vn khng tr nn ch lm n t co ln c quan cng an.

Ti c quan cng an, Bc khai nhn ton b hnh vi phm ti ca mnh. Trng phng Lao ng - Thng binh v X hi th x Hong Mai cho bit, sau khi nhn 1,4 t ng ca gia nh ch H., bn thn b thm 100 triu ng nh ha 1,5 t ng a cho Nguyn Xun Vn chy n.

Sau khi bit khng c kh nng chy n v bit cng an ang vo cuc iu tra, Bc gi in yu cu Vn tr li s tin 1,5 t ng ni trn.

Ngy 25/2/2020, Nguyn Xun Vn cho ngi mang 1,5 t ng vo tr cho Bc. Sau khi nhn li s tin, Bc n nh anh D. l anh trai ca phm nhn T. (chng ch H) tr 520 triu ng.

Anh D. cho bit sau khi tr 520 triu ng, Bc vit giy n gia nh 880 triu ng v dn anh D. nu cng an hi th ni tr s tin 1,4 t ng.

Thng 3/2020, Nguyn Vn Bc b Cng an th x Hong Mai khi t, bt giam. iu tra m rng, lc lng cng an bt tip Nguyn Xun Vn.

Video: Gi danh Thiu t qun i la chy n

TRN LC
Bnh lun

Bn cha nhp thng tin

Cng chuyn mc